Barion Pixel

Az egyesület bemutatása

Az Afázia Egyesület létrehozása 2007-ben

Levél a svájci afázia szervezet, az Aphasie Suisse egykori ügyvezető igazgatójától:

Kedves Dallos Zsuzsanna!

Köszönettel vettem a levelét. Elnézését kérem, hogy a 2006. februári levére nem válaszoltam, de január elejétől már mint az «aphasie suisse» új ügyvezetője dolgozom és februárban olyan sok feladatom volt, hogy sajnos sem az e-mail-t, sem a levelét nem vettem észre. Nagyon sajnálom.

Nagyon megértem a helyzetét, hiszen Svájcban is újra és újra ismételni és tájékoztatni kell mindenkit az afáziáról. Az emberek a betegséget és a következményt csak akkor értik meg igazán, ha maguk is betegek lesznek. Az «aphasie suisse» tehát létrehozott egy szervezetet, „Afáziás Fogyatékosok Szervezete” illetve annak szakmai része – logopédusok, neurológusok, neurorehabilitációban dolgozó szakemberek, nyelvészek, stb. Szintén valamennyi olyan klinika is kapcsolódik, amely foglalkozik az afáziával illetve az afázia terápiájával. A Homepage oldalon további információk megtalálhatók (lent a cím). Ön szeretne egy egyesületet létrehozni, ahol segíthetne az afáziás embereknek?! Ezt egy nagyon jó ötletnek tartom.

A svájci alapítványt 23 évvel ezelőtt hozták létre, hogy segítsenek az érintetteknek. Annak idején néhány ember fogott össze és hozta létre az alapítványt – ma az üzleti területen négy alkalmazott van, akik az afáziások érdekében dolgoznak. Egész Svájcban pedig 28 önsegítő csoport működik. Ezeknek a csoportoknak rendezvényeket szerveznek, az afáziásokról újságokat adunk ki és rendezvényeket szervezünk az afáziával foglalkozó logopédusok részére. A PR tevékenység, a sajtó, a rádió és a TV is jelen van. De részt vesznek a politikai lobby munkában is, elmennek a bizottságokba és a politika is tájékoztatást ad az afáziáról. Az alapítványt az ország (lásd tartomány) fizeti, ami azt jelenti, hogy a szükséges költségeket az állam fizeti. Ez azonban csak a valódi költségeink kb. egyharmadát fedezi. A többi része a közel 700 tag hozzájárulásából és az adományokból gyűlik össze. Ide tartoznak a céges támogatások, bankoktól, biztosítóktól, vagy ajánlólevelek, koncert-támogatások, afáziás művészek kiállításai stb. Évente egyszer szervezett üdülés van az afáziások részére „Interlaken”-en. Ez mindig nagyon sikeres.

Szeretném Önt arra motiválni, hogy hozzanak létre egy egyesületet, találjanak néhány hasonló személyt és mondják el nekik is az elképzelést. Minél többen vesznek részt a munkában, annál nagyobb az eredmény. Azonban nagyon fontos, hogy mindenki a jó ügy érdekében ugyanabba az irányba menjen és tudják, hogy a kezdetben nem lesz bevétel. Nagyon előnyös, ha szakemberek, pl. logopédusok vagy neurológusok is jönnek. Ezen a területen nagyon jó a tapasztalatunk. A klinikákon lévő afáziás betegeket is érdemes meghívni a találkozókra és az egyesületbe is hívni őket. Külsős, nem afáziás személyeket is érdemes bevonni. Itt jelenleg 800 tagunk van. Érdemes gyűjteni a címeket és kisebb tájékoztató füzeteket készíteni az afáziáról. Az egyesület tagjai és a meghívott tagságok máris egy kis bevételt jelentenek. Fontos, hogy az Ön családja is belépjen.

Van nagyon sok afáziás személy, aki nem tudja kifejezni a szándékát. Ilyenkor a családtag lép a helyébe. Az Egyesület nyitó rendezvényére érdemes egy jó referenciát keresni, aki beszélne az afáziáról és annak hatásairól. (Sajtót meghívni!) Egy idő után az afáziásoknak is lehet előadásokat tartani. Magyarországon is lehet önsegítő egyesületet létrehozni. Svájcban 28 ilyen autonóm önsegítő egyesület működik, akik rendszeresen előadásokat, kirándulásokat, játékokat stb. szerveznek. Minél több a különböző térség, annál aktívabb a társaság.

Nyolc hónapja vagyok ebben a munkámban, de minden alkalommal gazdagodom, amikor egy afáziással találkozom. Érzem, hogy Önnek ereje és energiája van.


Kedves, Dallos Zsuzsa,
ne adja fel, minden kicsivel kezdődik, de nagy lehet belőle. A mi egyesületünk a legjobb példa erre. Ha még információra van szüksége, akkor csak írjon nyugodtam.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva,
www.aphasie.org
Ügyvezető, aphasie suisse

Az Afázia Egyesület célja

Érdekvédelmi feladatok

Az Afázia Egyesület célja, hogy a beszédfogyatékos személyek, különös tekintettel az afáziás emberek megfelelő érdekvédelemben és szakmai támogatásban részesüljenek, ennek érdekében szakmai-érdekvédelmi feladatokat végeztünk és rehabilitációs foglalkozásokat szerveztünk.

Szociális tevékenység

  • az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
  • a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében szolgáltatások nyújtása, hogy az afáziás betegek, azok családtagjai valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek,
  • tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a közvetlen és tágabb társadalmi környezetben,
  • szakszerű, köznapi nyelven írt tájékoztatókat, szórólapokat adjon ki az afáziások, a családtagjaik és a segítő szakemberek számára
  • közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban, segítse a betegek integrációját

Az Afázia Egyesület hiánypótló és egyedi, mert Magyarországon csak az Afázia Egyesület végez hosszútávú, hetente többször ismétlődő – egyéni, kis, középső, és nagycsoportos rehabilitációs tevékenységet, illetve szolgáltatást a baleseten vagy stroke-on átesett afáziások gyógyulása és rehabilitációja érdekében. Újszerűsége abban ragadható meg, hogy programjaink tartalma igazodik a célcsoport igényeihez, egyéni konzultációk és állapotfelmérés alapján irányítjuk a hozzánk érkezőket a számukra legmegfelelőbb csoportba, terápiás foglalkozásra.

Fontos azt is kiemelni, hogy az agyi sérülés következménye végleges, de folyamatos fejlesztéssel az állapotunk javítható. Az afáziás betegeknek sérülhetett a beszéde, az írása, az olvasása. Ezt pótolni kell, pontosan úgy, mint ahogyan az iskolában tanulunk, naponta több órában. Ehhez segítséget nyújtanak oktatók, logopédusok, pszichológusok, nyelvészek és zeneterapeuták. Amikor ahhoz megfelelő helyiséget tudunk biztosítani, gyógytorna, festés és tánc foglalkozásokat is nyújtunk az érintetteknek.

A tevékenységeink közvetlen célja a beszéd, a szóbeli, írásbeli kifejezés újratanulása, a szókészlet növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő metakommunikáció elsajátítása, a beszédészlelés és beszédmegértés, az artikuláció, a hangképzés, a nyelvi jelek fogadása és küldése készségeinek a fejlesztése, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az afáziával élő személy gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek a közlését és elérhetővé, valamint érthetővé tételét más személyek, illetve társadalmi intézmények számára.

Oszd meg!

Facebook
Email
Nyomtatás
Facebook
Email