Szociális ellátások igényléséhez kapcsolódó dokumentumok

Szociális ellátások, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A szociális ellátásokat, és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő 2019. január 1-jétől hatályos legfontosabb jogszabályi változások.

  1. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások változásai:

-2019. január 1-jétől bevezetésre került az önmagukat ellátni képtelen gyermeküket ápolók számára biztosítandó „gyermekek otthongondozás díja” (GYOD) nevű ellátás

  1. január 1-jétől GYOD-ra jogosult az avér szerinti vagy örökbefogadó szülő, aki

a)súlyos fogyatékosságából eredően önellátásra képtelen vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekéről, vagy

b)tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről

gondoskodik.

A jogosultság a gyermek életkorától függetlenül megállapítható, kizárólag a szülő-gyermek viszony releváns. A jogosultság megállapítására a járási hivatal rendelkezik hatáskörrel.

A GYOD összege 2019-től bruttó 100 000 forint. Ha a szülő több, önellátásra képtelen gyermekről is gondoskodik, részére másfélszeres összegben kell az ellátást folyósítani.

-Az ápolási díj alapösszegének 15%-os emelése révén az alapösszegű ápolási díj összege a korábbi 32 600 Ft-ról 37 490 Ft-ra nő. Ezzel párhuzamosan az emelt összegű ápolási díj összege 48 900 Ft-ról 56 400 Ft-ra, a kiemelt ápolási díj összege pedig 58 680 Ft-ról 67 485 Ft-ra nő.

Változik az alapösszegű ápolási díj esetében a gondozási szükséglet vizsgálata is azzal, hogy a háziorvos igazolási jogköre kizárólag az ügyfél egészségi állapotára terjed ki, a gondozási szükséglet fennállásának megállapítása érdekében szakértő kirendelésére kerül sor (hasonlóan az emelt összegű ápolási díj esetében már korábban is alkalmazott gyakorlattal).

 

-A rászoruló idős személyek részére nyújtott időskorúak járadékának jövedelemhatára 2019-tól – a nyugdíjak emelkedésének megfelelően – 2,7%-kal emelkedett, így az ellátás több rászoruló személyt ér el. Az ellátásban részesülők létszámának emelkedésén túl az ellátás összege is emelkedik, mivel annak mértéke szintén a nyugdíjemelés mértékének megfelelően (infláció-követően) nő.

Az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár és az ellátás összege az egyes jogcímek esetében a következőképpen változott 2019. január 1-jétől:

a)nem egyedülálló személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 24 955 forintról 25 630 forintra emelkedett,

b)egyedülálló, 75. évesnél fiatalabb személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 29 355 forintról 30 150 forintra emelkedett,

c)egyedülálló, 75. életévét betöltött személy esetében az időskorúak járadékára jogosító jövedelemhatár, illetve az ellátás maximális összege 39 630 forintról 40 700 forintra emelkedett.

Az ellátások igénylésére szolgáló nyomtatványokat érintő változás:

A korábbi gyakorlattól eltérően az ellátások igénylésére szolgáló nyomtatványok nem a vonatkozó kormányrendelet mellékleteiben találhatóak meg. A Miniszter által jóváhagyott nyomtatványok többek között Családi Tudakozó Nyomtatványok rovatában is elérhetőek.

  1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásait érintő változások:

-Bővült a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai tekintetében elismerhető biztosítási jogviszonyok köre:

oA megváltozott munkaképességű személyek ellátására az szerezhet jogosultságot, aki többek között a kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül legalább 1095 napon át, 10 éven belül legalább 2555 napon át vagy 15 éven belül legalább 3650 napon át a Tbj. 5. §-a szerinti biztosított volt.

o2019. január 1-jétől a biztosítási időbe be kell számítani a gyermekek otthongondozási díja és az ápolási díj folyósításának idejét is, így azok, akik 2019. január 1-je előtt azért nem kerültek be az ellátórendszerbe, mert az ápolási díj folyósítása nem számított biztosítási időnek, 2019. január 1-jétől jogosultságot szerezhetnek megváltozott munkaképességű személyek ellátására.

-Az ellátások minimum és maximum összegének meghatározásához használt vetítési alap a nyugdíjemelés mértékével emelkedik, összege 2019. január 1-jtől 101.560 Ft.

Nyomtatványtár: