Rokkantsági járadék 2018/2019: sok pénzt kapnak a mozgáskorlátozottak, rehabilitációs ellátásban részesülők, rokkantak >>>

ROKKANTSÁGI JÁRADÉK! Itt van az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság tájékoztatója rokkantsági járadékosoknak! Érdemes beleolvasni!

Osszátok meg kérlek, mert sajnos nagyon sok embert érint ma Magyarországon! Köszönjük!

Ki jogosult rokkantsági járadékra?

Az, aki a 25. életéve betöltése előtt keletkezett egészségkárosodása legalább 70 százalékos mértékű és nyugellátásban, baleseti nyugellátásban,  megváltozott munkaképességű személyek ellátásban nem részesül. Nem akadálya a rokkantsági járadék megállapításának, ha az igénylő fogyatékossági támogatásban részesül, illetve, ha az igénylő után családi pótlékot folyósítanak, továbbá az sem, ha a kérelmező munkaviszonyban, egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.

Mikortól állapítható meg az ellátás?

A rokkantsági járadékot az előbb említett feltételek fennállása esetén az igénybejelentést megelőző 6. hónap első napjától, legkorábban azonban annak a hónapnak az első napjától lehet megállapítani, amelyben az igénylő a 18. életévét betöltötte.

Szükséges- e szolgálati idő a járadékra való jogosultsághoz?

A rokkantsági járadék megállapításának nem feltétele, hogy az igénylő szolgálati időt szerezzen.

Mennyi a rokkantsági járadék összege?

A rokkantsági járadék összege meghatározott (fix összegű), amely a nyugdíjszerű szociális ellátások emeléséről szóló jogszabályban rögzítettek szerint emelkedik.

Rokkantsági ellátás mértéke, minimum és maximum összege 2018-ban
Kategória Rokkantsági ellátás mértéke Az ellátás minimumösszege (forint /fő/hó) Az ellátás maximumösszege (forint /fő/hó)
B2kategória Havi átlagjövedelem 40%-a A (2013. évi) minimálbér 30 százaléka: 29.667 forint A (2013. évi) minimálbér 45 százaléka: 44.500 forint
C2kategória Havi átlagjövedelem 60%-a A (2013. évi) minimálbér 45 százaléka: 44.500 forint A (2013. évi) minimálbér 150 százaléka: 148.335 forint
Dkategória Havi átlagjövedelem 65%-a A (2013. évi) minimálbér 50 százaléka: 49.445 forint A (2012. évi) minimálbér 150 százaléka: 148.335 forint
Ekategória Havi átlagjövedelem 70%-a A (2013. évi) minimálbér 55 százaléka: 54.389 forint A (2013. évi) minimálbér 150 százaléka: 148.335 forint

Mikor szűnik meg a járadékra jogosultság?

Akkor, ha
– a jogosult részére nyugellátást, állapítanak meg, vagy
– ha a járadékos egészségkárosodása a 70 százalékot már nem éri el.

Ki terjesztheti elő az igényt és hol?

A rokkantsági járadék megállapítására irányuló igényt az igénylő/meghatalmazottja vagy törvényes képviselője terjesztheti elő a jogosult lakóhelye szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnél. Az igény elektronikus úton is előterjeszthető.

Az igény az erre a célra rendszeresített K04 számú formanyomtatvány kitöltésével, és a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal járási/kerületi hivatalának nyugdíjbiztosítási igazgatási szervénél történő benyújtással érvényesíthető, amelyekhez mellékelni kell

– az egészségi állapotára, gyógykezelésére, rehabilitációjára vonatkozó összefoglaló adatokat tartalmazó, a házi orvostól, kezelőorvostól beszerezhető véleményt („Beutaló”),
– az egészségügyi ellátásról szóló zárójelentés(eke)t, ha korábban ilyen ellátás(ok)ban részesült,
– és gondnokolt esetében a gondnokrendelésről szóló határozatot.

A rokkantsági járadékot a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozata alapján az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja.
A rokkantsági járadékos jogosult a nyugdíjasok részére biztosított utazási kedvezményre.

Jogszabály:
83/1987. (XII. 27.) MT rendelet
Forrás: www.onyf.hu

Elképesztő pénzeket kaphatsz ha erről tudsz – itt vannak a legfrissebb tudnivalók >>>>>

Pénzbeli ellátások (ABC) >>>

 • akadálymentesítési támogatás
 • álláskeresési járadék
 • ápolási díj
 • egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás
 • foglalkoztatást helyettesítő támogatás
 • fogyatékossági támogatás
 • időskorúak járadéka
 • nyugdíj előtti álláskeresési segély
 • rehabilitációs ellátás
 • rokkantsági ellátás
 • rokkantsági járadék
 • személygépkocsi átalakítási támogatás
 • személygépkocsi szerzési támogatás
 • települési támogatás
 • vakok személyi járadéka (2001.07.01)

Természetbeli >>>>

 • parkolási igazolvány

Kedvezmény >>>>

 • adókedvezmény
 • gépjárműadó kedvezmény

Erről sem árt ha tud – ezt az intézményrendszer segíthet Nektek!

 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI)

Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság
Czibere Károly – szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár

A Nemzeti Erőforrás Minisztérium a legfelsőbb szerv, ahol a fogyatékosok ügye a legfelsőbb szinten képviselve van. Ezen belül a Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért Felelős Államtitkárság feladatai közé tartozik elősegíteni a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének megvalósulását, a fogyatékos emberek jogait és az esélyegyenlőségük biztosítását érintő jogszabályok szakmai koncepciójának kidolgozását.

%d blogger ezt szereti: