2017. február 8.

Felhívás

A fogyatékkal élő csoportoknak a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítására irányuló, a társadalmi felzárkózás folyamatát erősítő projektek megvalósítására

A Felhívás címe: A fogyatékkal élők mindennapjait segítő infokommunikációs alapú távszolgáltatás kialakítása

A Felhívás kódszáma: EFOP-1.1.5-17

Magyarország Kormányának felhívása a fogyatékkal élők országos érdekvédelmi szervezetei részére a humán közszolgáltatásokhoz történő hozzáférés javítása, valamint a társadalmi felzárkózás folyamatának erősítése érdekében.

A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki a közszolgáltatások minőségi fejlesztését és hozzáférhetőségének javítását. A cél elérését a Kormány a fogyatékossággal élők országos érdekvédelmi szervezeteinek együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.

Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:

  • a Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket a projektre megítélt 000.000 forint – 1.500.000.000 forint közötti vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig;
  • a támogatási előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projekteknek a Felhívásban meghatározottak szerint támogatási előleget biztosít.

A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy

  • a vissza nem térítendő támogatásra vonatozóan támogatási szerződést kötnek
  • projektjük megvalósításával hozzájárulnak, hogy a fogyatékkal élő csoportok mindennapi életük, illetve hivatalos ügyeik intézése során olyan támogató segítséget kapjanak, ami biztosítja egyenlő esélyű hozzáférésüket a fogyatékosságukkal kapcsolatos akadályok lebontása révén.
  • a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.