20130619-IMG_3819-drmunk-julia-betegjogi-kepviselo-web-600x400

A betegjogi képviselők az egész országban kormánytisztviselőként, főállásban teljesítenek szolgálatot, a fővárosban jelenleg heten dolgoznak ebben a munkakörben. A SE pesti belső és külső klinikai tömbjében három hónapja Dr. Munk Julianna a betegek jogainak képviselője. A Semmelweis Egyetemen a Kútvölgyi úti tömbben Gerőcs Katalin várja a panaszosokat, míg az SE I. és II. Számú Gyermekgyógyászati Klinika Erhardtné Dr. Gachályi Anikó hatáskörébe tartozik.

Dr. Munk Julianna elmondta: a betegjogi képviselők többféle szakmai területről érkeznek. Munkájukhoz feltétel a felsőfokú végzettség, valamint hároméves, szakmai területen eltöltött gyakorlat. “Én jogász vagyok, de van köztünk gyógyszerész, diplomás ápoló és orvos is. Rendszeresen tartunk esetmegbeszéléseket, és munkánk közben is számíthatunk egymás szaktudására” – tájékoztatott.

A betegjogász pályája elején az Egészségügyi Minisztérium Jogi Főosztályán jogszabály-előkészítéssel foglalkozott, majd ezt követően a Vidékfejlesztési Minisztérium Közösségi Jogi Főosztályán folytatta a pályáját, ahol uniós szakjogászként vett részt az európai uniós jogszabály-előkészítésben. Közben született két kislánya. Betegjogi képviselőként hetedik éve tevékenykedik. „Azóta közvetlen kapcsolatban vagyok a betegekkel, s ez nagyon motiváló a mindennapi munkám során. Nagy kihívás számomra, hogy nap mint nap problémás esetekkel szembesülök, és igyekszem azokat a legjobb tudásom szerint megoldani. A segítés élménye az, ami inspirál” – fogalmazott Dr. Munk Julianna.

Véleménye szerint még mindig nem elég tájékozottak az emberek arról, hogy mi is a betegjogi képviselő feladata. Gyakran kórházi dolgozónak vélik, noha független képviselő. Az 1997-es egészségügyi törvény meghatározta a betegjogi képviselői feladatokat, azonban előfordult már, hogy ingatlanszerződés ügyében kopogott be hozzá egy várakozó beteg.

Dr. Munk Julianna kiemelte, hogy leggyakrabban az egészségügyben dolgozók által használt hangnem miatti panaszokkal fordulnak hozzá. A betegek szerint a leterhelt orvosok, szakdolgozók részéről nincs meg az elvárt türelem, odafigyelés, és elsősorban nem azt kifogásolják, hogy nincs WC-papír, vagy, hogy maguknak kell behozniuk a gyógyszereiket. „Nagyon sok fogadóóra úgy kezdődik, hogy a panaszos felpaprikázva bejön az irodámba, kibeszéli magából a panaszát, a végén hátradől, megkönnyebbül. A mi munkánk azonban nem érhet itt véget, az esetekből levonjuk a tanulságokat, visszajelzünk az érintetteknek, és javaslatokat teszünk a szakmai munka minőségének emeléséhez. Tapasztalatom szerint egy kis odafigyeléssel, emberi hangnemmel a panaszok jelentős része elkerülhető lenne” – hangsúlyozta.

A betegjogi képviselő fő feladata a betegek jogainak érvényesítése, védelme, ezzel kapcsolatos tájékoztatás nyújtása az érintettek számára. Ha az ellátás során ért sérelemmel fordulnak hozzá, a betegjogi képviselő kezdeményezi a panasz kivizsgálását, tájékoztatja a panaszost az igénybe vehető jogorvoslati fórumokról, lehetőségekről, törekszik a szolgáltatónál a betegjogi sérelem lehető leggyorsabb, a beteg számára legmegfelelőbb megoldását megtalálni.

A betegjogok érvényesítésében minőségi változások következtek be az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ (OBDK) felállítását követően. Az OBDK az egészségügyért felelős miniszter irányítása alatt álló központi hivatal, ahol a társadalom leggyengébb érdekérvényesítő eszközökkel rendelkező csoportjainak segítésére három jogvédő szakterület integrálódik: a beteg-, az ellátott-, illetve a gyermekjog. A központ foglalkoztatja az intézményektől független jogvédelmi képviselőket, illetve koordinálja, összefogja, szakmai tanácsokkal segíti elő hatékony működésüket. A jogvédelmi feladatokon túlmenően a központ egészségügyi dokumentáció-kezeléssel, a jogvédelmi képviselők nyilvántartásával és az Európai Unión belüli, határon átnyúló egészségügyi ellátással kapcsolatos jogok érvényesítése érdekében, mint nemzeti információs központ nyújt tájékoztatást.

A fekvőbeteg intézményekben az OBDK által kidolgozott szakmai minimumfeltételeknek megfelelően a betegjogi képviselők rendszeresen fogadóórát tartanak, és hivatali mobiltelefonszámon, valamint e-mail-ben is elérhetőek.

Dr. Munk Julianna telefonszáma 06/20 4899520, e-mailen munk.julianna@obdk.hu címen érhető el.

Az OBDK nagy hangsúlyt fektet a jogvédők elérhetőségének közismertté tételére, ennek érdekében egységes hirdetményt alakított ki a jogvédők elérhetőségéről, fogadóóráiról, továbbá zöld számot is működtet (06/80 620055), valamint a www.obdk.hu honlapon elektronikus panaszláda áll az állampolgárok rendelkezésére.

Nagy Emese