“Egyszerre legfeljebb 14 vizit (napi 1) rendelhető, azonban ismételt orvosi vizsgálatot követően, új elrendelő lap alapján az első elrendeléstől számított 12 hónapon belül további három alkalommal, összesen 56 vizit mértékéig rendelhet el folyamatos ápolást a háziorvos, azzal, hogy ha napi többszöri látogatás szükséges, az akkor is csak egy vizitnek számít. 

56 vizitet meghaladó vizitszám rendelése

Ha a beteg állapota szükségessé teszi az ezt meghaladó ellátást, akkor a háziorvos, a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő egyetértésével egyedileg meghatározott ápolási tevékenységekre további vizitszámot rendelhet el, ha a kapacitás a szolgáltatónál rendelkezésre áll. A NEAK közreműködését az otthoni szakápolást nyújtó szolgáltató kezdeményezi. Az 56 vizitet meghaladó otthoni szakápolás rendelhetőségére irányuló kérelem benyújtási helyének meghatározásához kérem, szíveskedjen megadni a beteg lakóhelye/tartózkodási helye irányítószámát: [          ]

A megszakítás nélküli ápolás érdekében az egyedi kérelmet az 56 vizit letelte előtt legalább két héttel korábban szükséges benyújtani, a kérelemhez csatolni kell a háziorvosi javaslatot és a szolgáltató szabad kapacitásról szóló nyilatkozatát, az ápolási dokumentációt, illetve szakorvosi javaslatot, vagy intézeti zárójelentést is.

A további vizitszám igénybevételéről a honlap szakmai oldalainak otthoni szakápolásra vonatkozó részén, a „szolgáltatók listája, letölthető dokumentációk” pontban, az „56 viziten túli ellátás dokumentációi” alpontjában található további tájékoztató.

Az otthoni szakápolás befejezésekor az ápolásért felelős szolgálat és az otthoni szakápolást elrendelő háziorvos egy ún. ellátást lezáró lapot ad át a beteg részére.

Az ellátás befejezését a háziorvos az ápolási dokumentációban aláírásával igazolja.”