Az Afázia Egyesület működését

2008. januárban dr. Filipsz László

500.000.-Ft

összeggel támogatta. Köszönjük.