Az Afázia Egyesület bemutatkozása

 

Az Egyesület célja: Szociális tevékenység 

  • az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
  • a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében szolgáltatások nyújtása,
  • hogy az afáziás betegek, azok családtagjai valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek,
  • tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a közvetlen és tágabb társadalmi környezetben,
  • szakszerű, köznapi nyelven írt tájékoztatókat, szórólapokat adjon ki az afáziások, a családtagjaik és a segítő szakemberek számára,
  • közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban, segítse a betegek integrációját

Az Afázia Egyesület hiánypótló és egyedi, mert Magyarországon csak az Afázia Egyesület végez hetente többször ismétlődő – egyéni, kis, középső, és nagycsoportos rehabilitációs tevékenységet, illetve szolgáltatást a baleseten vagy stroke-n átesett afáziások gyógyulása és rehabilitációja érdekében. Újszerűsége abban ragadható meg, hogy programjaink tartalma igazodik a célcsoport igényeihez, egyéni konzultációk és állapotfelmérés alapján dolgozzuk ki a rehabilitáció lépéseit.

Fontos azt is kiemelni, hogy az agyi sérülés következménye végleges, de folyamatos fejlesztéssel az állapotunk javítható.  Az afáziás betegeknek sérülhetett a beszéde, az írása, az olvasása. Ezt pótolni kell, pontosan úgy, mint az iskolában tanulunk, naponta, több órában. Ehhez vannak oktatók, logopédusok, pszichológusok, nyelvészek és zeneterapeuták, és megfelelő helyiség esetében gyógytorna, festés és tánc is.

A tevékenység közvetlen célja a beszéd, a szóbeli, írásbeli kifejezés újratanulása, a szókészlet növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő metakommunikáció elsajátítása, a beszédészlelés és beszédmegértés, az artikuláció, a hangképzés, a nyelvi jelek fogadása és küldése készségeinek a fejlesztése, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az afáziával élő személy gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek a közlését és elérhetővé, valamint érthetővé tételét más személyek, illetve társadalmi intézmények számára.

Érdekvédelmi feladatok 

Az Afázia Egyesület célja, hogy a beszédfogyatékos személyek, különös tekintettel az afáziás emberek megfelelő érdekvédelemben és szakmai támogatásban részesüljenek, ennek érdekében szakmai-érdekvédelmi feladatokat végeztünk és rehabilitációs foglalkozásokat szerveztünk.

Az Afázia Egyesület több éve állandó tagja az A.I.A-nak. (Nemzetközi Afáziások Szövetsége).

Az Afázia Egyesület elérhetőségei:

Rendelkező bírósági végzés száma: 16.Pk. 60.167/2007/2
Nyilvántartási szám: 12.499.
Alapító okirat kelte: 2007.03.24
Bírósági bejegyzés kelte: 2007.04.17
Adóigazgatási szám: 18194502-1-42
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 12.,  telephely: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 40.fsz.6., és Őrmezői Közösségi Ház 1112 Budapest, Cirmos u. 8.

Számlaszám: OTP Bank Zrt. 11707024-20469955

Az egyesület képviselői: Krasznár Jánosné, Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona

Nyitva tartás:

hétfő 9:00-17:00
kedd 11:00-18:00
szerda 9:00-18:00
csütörtök 11:00-18:00
péntek 10:00-17:00
szombat ZÁRVA
vasárnap ZÁRVA

 

Vezető tisztségvezetők

Munkatársaink

Dr. Pataky Ilona – az Afázia Egyesület elnöke, neuropszichológus

Jelenleg szünetel!

Csoportos beszélgetés afáziások számára minden szerda: 16:00-17:00

Csoportos terápia hozzátartozók számára: Hétfő (csak páros heteken): 14:30 – 15:30

Szekér Melinda – Projektmenedzser és pályázatíró

Az irodában elérhet minden hétfőn és szerdán 9.00-15.00-ig. Telefonon elérhet hétfőtől-péntekig 9.00-17.00-ig. 

+ 36 70 677 7213

sz.melinda@aphasie.hu

 

Lőrinczné Petre Ágota – Logopédus

Rehabilitációs szaklogopédus

Lőrinczné Petre Ágota által vezetett  foglalkozások:

                                ONLINE folytatódik

1. Őrmezői Közösségi Ház

Kedden 10.00-11.00-ig, 11.00-12.00-ig és 12.00-13.00 – különböző órák

2. Az Egyesület helyszínén

Szerdán: 15.00-16.00 – vegyes csoport, 17:00-18:00 nagycsoport

Szerda: 16:00-17:00 egyéni logopédiai foglalkozás

Biró Tamás – pályázati munkatárs

Informatikus  – +36-70 943 4390
b.tamas@aphasie.hu

Krasznár Jánosné, alelnök,

vezető logopédus

+36 70 604 9811

afazia@aphasie.hu 

 

Dallos Zsuzsanna – az Afázia Egyesület titkára

Az irodában elérhet minden szerdán 9.00-18.00-ig és csütörtökön 11.00-17.00-ig.

Telefonon elérhet hétfőtől-péntekig 9.00-18.00-ig. 

+36 70 604 9808, +36-1-789-5053

d.zsuzsanna@aphasie.hu

Nagy Katalin Kitti – Vezető logopédus

Rehabilitációs szaklogopédus

Logopédiai tanácsadás, állapotfelmérés – új betegek felvétele előzetes egyeztetés alapján 

+36 70 630 4986

nagy.kitti@aphasie.hu

                                    ONLINE folytatódik

Nagy Katalin Kitti által vezetett foglalkozások

Nagycsoportos logopédiai foglalkozás: Hétfő: 10:00-11:30

Nagycsoportos logopédiai foglalkozás: Csütörtök: 14:30-16:00

Ekhardt Fanni – pályázat munkatárs

                               ONLINE folytatódik

Zeneterápia – kórus hétfő: 14:30-15:30 – közös fellépések

További elérhetőség: kedden 9:00-14:00-ig, szerdán 9:00-18:00-ig, pénteken 13:00-17:00-ig

+36 70 948 5565

fanni.eckhardt@aphasie.hu

Mácsainé Hajós Katalin – logopédus

                                             ONLINE folytatódik

Kiscsoportos logopédiai foglalkozás: Hétfő: 9:00-10:00-ig és 10:00 -11:00-ig illetve egyéni foglalkozások

Szemrédi Erika – Önkéntes logopédus

                                              ONLINE folytatódik

Kis, és nagycsoportos kiegészítő-logopédiai foglalkozás: Szerda: 15:00-16:00, Csütörtökön 14:30 – 18:30 

Medgyessy László – logopédus, mentálhigiénés szakember

                                               ONLINE folytatódik

Mentálhigiénés csoportfoglalkozás: minden pénteken: 15:00-16:30

Skype online logopédiai foglalkozás – kísérleti bevezetés

 

Fekete Zsófia – Zeneterapeuta

                                               ONLINE folytatódik

Zeneterápia – kórus minden hétfő: 14:30-15:30 – közös fellépések

Kármánné Pintér Dóra – Logopédus

                                             ONLINE folytatódik

Kiscsoportos logopédiai foglalkozás:

Hétfő: 11:30-14:30 és pénteken 13:00-14:00, Skype online logopédiai foglalkozás (EFOP 1.1.5.17 pályázat betegei számára)

Nagycsoportos logopédiai foglalkozás: Kedd: 13:00-14:00

 

Kutas  Zsuzsanna – szociális tanácsadó

                                           ONLINE folytatódik

Kutas Zsuzsanna +36-70-544-0261,

e-mail cím: kutas.zsuzsa@aphasie.hu 

Az Egyesület szolgáltatásai:

 

Szociális tanácsadás az afáziás családtagok részére,

Egy órás kis, és nagy-csoportos logopédiai foglalkozások (előzetes egyeztetés alapján)

Másfél órás nagycsoportos logopédiai foglalkozás (előzetes egyeztetés alapján)

Egy órás / félórás egyéni logopédiai foglalkozás (előzetes egyeztetés alapján)

Logopédiai tanácsadás, állapotfelmérés (telefonos egyeztetés alapján)

Csoportos beszélgetés afáziások számára neuropszichológus vezetésével (mindenki számára nyitott, minden szerdán 16.00-17.00)

Csoportos terápia hozzátartozók számára neuropszichológus vezetésével (mindenki számára nyitott, minden páros héten hétfőn 14.30-15.30)

Zeneterápia – kórus (mindenki számára nyitott, minden hétfőn 14.30-15.30)

Mentálhigiénés csoportfoglalkozás (előzetes egyeztetés alapján, minden pénteken 15.00-16.30)

 

Árak:

Az Afázia Egyesület létrehozása 2007-ben

Kedves Dallos Zsuzsanna! Köszönettel vettem az információt. Elnézését kérem, hogy a 2006. februári levére nem válaszoltam, de Január elejétől már mint a «aphasie suisse» új ügyvezetője dolgozom és februárban olyan sok feladatom volt, hogy sajnos sem az e-mail-t, sem a levelét nem vettem észre. Nagyon sajnálom. Nagyon megértem a helyzetét, hiszen Svájcban is újra és újra ismételni és tájékoztatni kell mindenkit az afáziáról, hiszen az emberek a betegséget és a következményt csak ekkor értik meg igazán, ha maguk is betegek lesznek. Az «aphasie suisse» tehát létrehozott egy szervezetet, melynek célja az „Afázias Fogyatékosok Szervezete” illetve annak szakmai része (logopédusok, neurológia, ideg-rehabilitáció, linguistika stb.). Szintén valamennyi olyan klinika is kapcsolódik, mely foglalkozik az Afázia-val illetve az afázia terápiájával. A Homepage oldalon további információk megtalálhatók (lent a cím). Ön szeretne egy egyesületet létrehozni, ahol segíthetne az afáziás embereknek?! Ezt egy nagyon jó ötletnek tartom.

A svájci alapítványt 23 évvel ezelőtt hozták létre, hogy segítsenek az érintetteknek. Annak idején néhány ember fogott össze és hozta létre az alapítványt – ma az üzleti területen négy alkalmazott van, akik az afázia érdekében dolgoznak. Egész Svájcban pedig 28 önsegítő csoport működik. Ezeknek a csoportoknak rendezvényeket szerveznek, az afáziásokról újságokat adunk ki és rendezvényeket szervezünk az afáziás logopédusok részére. A PR tevékenység, a sajtó, a rádió és a TV jelen van. De részt vesznek a politikai lobby munkában is, elmennek a bizottságokba és a politika is tájékoztatjuk ad az afáziáról. Az alapítványt az ország (lásd tartomány) fizeti, ami azt jelenti, hogy a szükséges költségeket az állam fizeti. Ez azonban csak kb. az egyharmadára elég. A többi részét a közel 700 tag és az adományok jelentik. Ide tartoznak az olyan segítségek, mint a cégek, bankok, biztosítások vagy ajánlólevelek, koncert-támogatások, afáziás művészek kiállításai stb. Évente egyszer szervezett üdülés van „Interlaken”-en az afáziások részére. Ez mindig nagyon sikeres.

Szeretném Önt arra motiválni, hogy hozzanak létre az egyesületet, találjanak néhány hasonló személyt és mondják el neki is az elképzelését. Minél többen vesznek részt, annál nagyobb az eredmény. Azonban nagyon fontos, hogy mindenki a jó ügy érdekében ugyan abba az irányba menjen és tudják, hogy a kezdetben nem lesz bevétel. Nagyon előnyös, ha szakemberek, pl. logopédusok vagy neurológusok is jönnek. Ezen a területen nagyon jó a tapasztalatunk. A klinikákon lévő afáziás betegeket is érdemes meghívni és az egyesületre hívni. Külső, nem afáziás személyeket is érdemes meghívni. Itt jelenleg 800 tagunk van. Érdemes gyűjteni a címeket és kisebb tájékoztató füzetet készíteni az afáziáról. Az egyesület tagjai és a meghívott tagságok máris egy kis bevételt jelentenek. Fontos, hogy az Ön családja is belépjen. Van nagyon sok afáziás személy, aki nem tudja kifejezni a szándékát. Ilyenkor a családtag lép a helyére. Az Egyesület nyitó rendezvényére érdemes egy jó referenciát keresni, aki beszélne az afáziáról és annak hatásairól. (Sajtót meghívni!) Egy idő után az afáziásoknak is lehet előadásokat tartani. Magyarországon is lehet önsegítő egyesületet létrehozni. Svájcban 28 ilyen autonóm önsegítő egyesület működik, akik rendszeresen előadásokat, kirándulásokat, játékokat stb. tartanak. Minél több a különböző térség, annál aktívabb a dolog. Nyolc hónapja vagyok ebben a munkámban, de minden alkalommal gazdagodom, amikor egy afáziással találkozom. Érzem, hogy Önnek ereje és energiája van.

Kedves, Dallos Zsuzsa, ne adja fel, minden kicsivel kezdődik, de nagy lehet belőle. A mi egyesületünk a legjobb példa erre. Ha még információra van szüksége, akkor csak írjon nyugodtam.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva, www.aphasie.org

Aphasie.org

Ügyvezető, aphasie suisse