Az Afázia Egyesület bemutatkozása

 

Az Egyesület célja: Szociális tevékenység

  • az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító és egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
  • a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósítása érdekében szolgáltatások nyújtása,
  • hogy az afáziás betegek, azok családtagjai valamint segítőik megfelelő szakmai érdekvédelemben részesüljenek,
  • tájékoztatást és tanácsokat adjon a tagoknak az afáziából eredő problémáik megoldásában, segítse az afáziásokkal kapcsolatos felvilágosító munkát a közvetlen és tágabb társadalmi környezetben,
  • szakszerű, köznapi nyelven írt tájékoztatókat, szórólapokat adjon ki az afáziások, a családtagjaik és a segítő szakemberek számára,
  • közreműködésével növelje az együttműködést és toleranciát a társadalomban, segítse a betegek integrációját

Az Afázia Egyesület hiánypótló és egyedi, mert Magyarországon csak az Afázia Egyesület végez hetente többször ismétlődő – egyéni, kis, középső, és nagycsoportos rehabilitációs tevékenységet, illetve szolgáltatást a baleseten vagy stroke-n átesett afáziások gyógyulása és rehabilitációja érdekében. Újszerűsége abban ragadható meg, hogy programjaink tartalma igazodik a célcsoport igényeihez, egyéni konzultációk és állapotfelmérés alapján dolgozzuk ki a rehabilitáció lépéseit.

Fontos azt is kiemelni, hogy az agyi sérülés következménye végleges, de folyamatos fejlesztéssel az állapotunk javítható.  Az afáziás betegeknek sérülhetett a beszéde, az írása, az olvasása. Ezt pótolni kell, pontosan úgy, mint az iskolában tanulunk, naponta, több órában. Ehhez vannak oktatók, logopédusok, pszichológusok, nyelvészek és zeneterapeuták, és megfelelő helyiség esetében gyógytorna, festés és tánc is.

A tevékenység közvetlen célja a beszéd, a szóbeli, írásbeli kifejezés újratanulása, a szókészlet növelése, a tudatos nyelvhasználat és az ezzel összefüggő metakommunikáció elsajátítása, a beszédészlelés és beszédmegértés, az artikuláció, a hangképzés, a nyelvi jelek fogadása és küldése készségeinek a fejlesztése, továbbá az íráshoz és az olvasáshoz, a szövegértéshez szükséges kompetenciák kialakítása, gyakorlása. A logopédiai fejlesztés teszi lehetővé az afáziával élő személy gondolatainak, akaratának és vágyainak, valamint érzelmeinek a közlését és elérhetővé, valamint érthetővé tételét más személyek, illetve társadalmi intézmények számára.

Érdekvédelmi feladatok 

Az Afázia Egyesület célja, hogy a beszédfogyatékos személyek, különös tekintettel az afáziás emberek megfelelő érdekvédelemben és szakmai támogatásban részesüljenek, ennek érdekében szakmai-érdekvédelmi feladatokat végeztünk és rehabilitációs foglalkozásokat szerveztünk.

Az Afázia Egyesület több éve állandó tagja az A.I.A-nak. (Nemzetközi Afáziások Szövetsége).

Az Afázia Egyesület elérhetőségei:

Rendelkező bírósági végzés száma: 16.Pk. 60.167/2007/2
Nyilvántartási szám: 12.499.
Alapító okirat kelte: 2007.03.24
Bírósági bejegyzés kelte: 2007.04.17
Adóigazgatási szám: 18194502-1-42
Székhely: 1075 Budapest, Rumbach S. u. 12.,  telephely: 1076 Budapest, Péterfy S. u. 40.fsz.6., és Őrmezői Közösségi Ház 1112 Budapest, Cirmos u. 8.

Az egyesület képviselői: Krasznár Jánosné, Dallos Zsuzsanna, dr. Pataky Ilona

Munkatársaink

Nagy Katalin Kitti – Vezető logopédus

Rehabilitációs szaklogopédus

Logopédiai tanácsadás, állapotfelmérés – új betegek felvétele: Előzetes egyeztetés alapján

+36 70 630 4986

nagy.kitti@aphasie.hu

Nagy Katalin Kitti által vezetett foglalkozások:

 

Nagycsoportos logopédiai foglalkozás: Hétfő: 10:00-11:30

Nagycsoportos logopédiai foglalkozás: Csütörtök: 14:30-16:00

Váradi Fruzsina – Logopédus,

 

+36 70 944 3141

 

v.fruzsina@aphasie.hu

 

Váradi Fruzsina által vezetett foglalkozások:

 

Egyéni logopédiai foglalkozás: Péntek: 14:00-17:00

 

 

 

Ekhardt Fanni – AIA kapcsolattartó, zenepedagógus, szóvivő

Zeneterápia – kórus: Hétfő: 14:30-15:30

fanni.eckhardt@aphasie.hu

Mácsainé Hajós Katalin – Logopédus

Mácsainé Hajós Katalin által vezetett foglalkozások:

Kiscsoportos logopédiai foglalkozás: Hétfő: 9:00-10:00-ig és 10:00 -11:00-ig illetve egyéni foglalkozások

Dr. Pataky Ilona – az Afázia Egyesület elnöke, neuropszichológus

Dr. Pataky Ilona által vezetett foglalkozások:

Csoportos beszélgetés afáziások számára:  minden szerda: 16:00-17:00

Csoportos terápia hozzátartozók számára: Hétfő (csak páros heteken): 16:00-17:00

Krasznár Jánosné, Felícia – az Afázia Egyesület alelnöke

afazia@aphasie.hu

Dallos Zsuzsanna – az Afázia Egyesület titkára

+36 70 604 9808

d.zsuzsanna@aphasie.hu

Szekér Melinda – Projektmenedzser és pályázatíró

+ 36 70 677 7213

sz.melinda@aphasie.hu

Szemrédi Erika – Önkéntes logopédus

Szemrédi Erika által vezetett foglalkozások:

Kiscsoportos logopédiai foglalkozás: Szerda: 15:00-16:00

Medgyessy László – Logopédus, mentálhigénés szakember

 

Medgyessy László által vezetett foglalkozások:

 

Mentálhigiénés csoportfoglalkozás: minden pénteken: 15:00-16:30

 

Biró Tamás

Informatikus
b.tamas@aphasie.hu

Fekete Zsófia – Zeneterapeuta

Fekete Zsófia által vezetett foglalkozások:

Zeneterápia – kórus:

Hétfő: 14:30-15:30

Lőrinczné Petre Ágota – Logopédus

Rehabilitációs szaklogopédus

Lőrinczné Petre Ágota által vezetett  foglalkozások:

1. Őrmezői Közösségi Ház

Kedden 10.00-11.00-ig, 11.00-12.00-ig és 12.00-13.00 – különböző órák

2. Az Egyesület helyszínén

Szerdán: 15.00-16.00 – nagycsoport

Szerda: 17:00-18:00 nagycsoport

Szerda: 16:00-17:00 Egyéni logopédiai foglalkozás:

Kármánné Pintér Dóra – Logopédus

Kármánné Pintér Dóra által vezetett foglalkozások:

Kiscsoportos logopédiai foglalkozás: Hétfő: 11:30-14:30 és pénteken 13:00-14:00 (EFOP 1.1.5.17 pályázat betegei számára)

Nagycsoportos logopédiai foglalkozás: Kedd: 13:00-14:00

 

Az Egyesület szolgáltatásai:

 

Egy órás kiscsoportos logopédiai foglalkozás (előzetes egyeztetés alapján, jelenleg megtelt)

Másfél órás nagycsoportos logopédiai foglalkozás (előzetes egyeztetés alapján, jelenleg megtelt)

Egy órás / félórás egyéni logopédiai foglalkozás (előzetes egyeztetés alapján, jelenleg megtelt)

Logopédiai tanácsadás, állapotfelmérés (telefonos egyeztetés alapján)

Csoportos beszélgetés afáziások számára neuropszichológus vezetésével (mindenki számára nyitott, minden szerdán 16.00-17.00)

Csoportos terápia hozzátartozók számára neuropszichológus vezetésével (mindenki számára nyitott, minden páros héten hétfőn 16.00-17.00)

Zeneterápia – kórus (mindenki számára nyitott, minden hétfőn 14.30-15.30)

Mentálhigiénés csoportfoglalkozás (mindenki számára nyitott, minden pénteken 15.00-16.30)

 

Árak:

A rehabilitációs foglalkozások díja feldolgozás alatt van.

 

Az Afázia Egyesület létrehozása 2007-ben

Kedves Dallos Zsuzsanna! Köszönettel vettem az információt. Elnézését kérem, hogy a 2006. februári levére nem válaszoltam, de Január elejétől már mint a «aphasie suisse» új ügyvezetője dolgozom és februárban olyan sok feladatom volt, hogy sajnos sem az e-mail-t, sem a levelét nem vettem észre. Nagyon sajnálom. Nagyon megértem a helyzetét, hiszen Svájcban is újra és újra ismételni és tájékoztatni kell mindenkit az afáziáról, hiszen az emberek a betegséget és a következményt csak ekkor értik meg igazán, ha maguk is betegek lesznek. Az «aphasie suisse» tehát létrehozott egy szervezetet, melynek célja az „Afázias Fogyatékosok Szervezete” illetve annak szakmai része (logopédusok, neurológia, ideg-rehabilitáció, linguistika stb.). Szintén valamennyi olyan klinika is kapcsolódik, mely foglalkozik az Afázia-val illetve az afázia terápiájával. A Homepage oldalon további információk megtalálhatók (lent a cím). Ön szeretne egy egyesületet létrehozni, ahol segíthetne az afáziás embereknek?! Ezt egy nagyon jó ötletnek tartom.

A svájci alapítványt 23 évvel ezelőtt hozták létre, hogy segítsenek az érintetteknek. Annak idején néhány ember fogott össze és hozta létre az alapítványt – ma az üzleti területen négy alkalmazott van, akik az afázia érdekében dolgoznak. Egész Svájcban pedig 28 önsegítő csoport működik. Ezeknek a csoportoknak rendezvényeket szerveznek, az afáziásokról újságokat adunk ki és rendezvényeket szervezünk az afáziás logopédusok részére. A PR tevékenység, a sajtó, a rádió és a TV jelen van. De részt vesznek a politikai lobby munkában is, elmennek a bizottságokba és a politika is tájékoztatjuk ad az afáziáról. Az alapítványt az ország (lásd tartomány) fizeti, ami azt jelenti, hogy a szükséges költségeket az állam fizeti. Ez azonban csak kb. az egyharmadára elég. A többi részét a közel 700 tag és az adományok jelentik. Ide tartoznak az olyan segítségek, mint a cégek, bankok, biztosítások vagy ajánlólevelek, koncert-támogatások, afáziás művészek kiállításai stb. Évente egyszer szervezett üdülés van „Interlaken”-en az afáziások részére. Ez mindig nagyon sikeres.

Szeretném Önt arra motiválni, hogy hozzanak létre az egyesületet, találjanak néhány hasonló személyt és mondják el neki is az elképzelését. Minél többen vesznek részt, annál nagyobb az eredmény. Azonban nagyon fontos, hogy mindenki a jó ügy érdekében ugyan abba az irányba menjen és tudják, hogy a kezdetben nem lesz bevétel. Nagyon előnyös, ha szakemberek, pl. logopédusok vagy neurológusok is jönnek. Ezen a területen nagyon jó a tapasztalatunk. A klinikákon lévő afáziás betegeket is érdemes meghívni és az egyesületre hívni. Külső, nem afáziás személyeket is érdemes meghívni. Itt jelenleg 800 tagunk van. Érdemes gyűjteni a címeket és kisebb tájékoztató füzetet készíteni az afáziáról. Az egyesület tagjai és a meghívott tagságok máris egy kis bevételt jelentenek. Fontos, hogy az Ön családja is belépjen. Van nagyon sok afáziás személy, aki nem tudja kifejezni a szándékát. Ilyenkor a családtag lép a helyére. Az Egyesület nyitó rendezvényére érdemes egy jó referenciát keresni, aki beszélne az afáziáról és annak hatásairól. (Sajtót meghívni!) Egy idő után az afáziásoknak is lehet előadásokat tartani. Magyarországon is lehet önsegítő egyesületet létrehozni. Svájcban 28 ilyen autonóm önsegítő egyesület működik, akik rendszeresen előadásokat, kirándulásokat, játékokat stb. tartanak. Minél több a különböző térség, annál aktívabb a dolog. Nyolc hónapja vagyok ebben a munkámban, de minden alkalommal gazdagodom, amikor egy afáziással találkozom. Érzem, hogy Önnek ereje és energiája van.

Kedves, Dallos Zsuzsa, ne adja fel, minden kicsivel kezdődik, de nagy lehet belőle. A mi egyesületünk a legjobb példa erre. Ha még információra van szüksége, akkor csak írjon nyugodtam.

Üdvözlettel és sok sikert kívánva, www.aphasie.org

Aphasie.org

Ügyvezető, aphasie suisse